Wuběr rěčow:

Dwory

 "Gmejnu su  w lěće 1840  z roboćanskich słužbow pola Budyskeho tachanstwa wukupili. Wona přepokaza w lěće 1841 do Rentoweje banki, zdobom bě wukupjenje z klóšterskeho knjejstwa to poslednje, tež w lěće 1840, a přepokazane na rentowu banku 1841.

1. W lěće 1841 je so natwarił komunikaciski puć wot statneje dróhi do Kukowa abo Klóštra Marijina Hwězda.
2. W lěće 1841 je so dale natwarił komunikaciski puć přez Kamjensku statnu dróhu do Halštrowa, wšo su čłonojo gmejny nadźěłali.
3. W lěće 1842 móže so wužiwać komunikaciski puć z Hole do Wěteńcy a do Serbskich Pazlic abo do Pěskec.

Michał Pětranc, předstejićer gmejny"
žórło: protokolna kniha gmejnskeje rady Miłoćicy, 1839 -1956

W tutym času bě w Miłoćicach 14 burow a 12 chěžkarjow. Tutych 26 dworow nětko skrótka předstajamy.

Stare wobrazy dworow

 

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.