Sprachwahl:

Jawork - Pech - Bobke

Wobsedźer kubła na 24,5 ha w lěće 1840 bě Pětr Jawork, po nim Michał. Wón je 1870 za čas koncila w Romje był, 1880 pak ze synom w Oberammergauje. Duchowni z tutoho domu staj frater Jurij Jawork a pater Innocenc. Marija Jaworkec wuda so 5. junija 1894 na Mikławša Pjecha z Baćonja. Dale pisa so w Klóštrskej chronice: “Den 16. März 1891 kaufte Jawork in Miltitz zu den bisherigen drei Gütern noch das Biarsche Gut.“. 1902 mějachu na kuble 5 koni. Wotpowědnje wulka bě čeledź kubła.

Nalěto 1900 so Pjechec domske dospołnje wotpali. Poł lěta pozdźišo pak zaćahny swójba do noweho, masiwneho domu. Mikławš Pjech bě wot 1904 do 1923 wjesnjanosta w Miłoćicach. Po nanje Mikławšu přewza kubło 1925 wosomnaće lětny syn Beno. W protokolowej knize gmejny Miłoćicy so 1927 pisa “Benno Pech wird nach der Vollendung seines 25. Lebensjahres erst in 5 Jahren der alleinige Besitzer des 64 ha großen Gutes, davon 57 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche…“. Beno da 1929 na lěwym boku domskeho přitwark za přidatne schody natwarić. Tam bě bydlenje za přistajenych wulkeho kubła.

Bórze po wójnje dyrbješe Pjechec mać z třomi dźowkami z domskeho wućahnyć, nana Bena tyknychu do kłódy. Na tutym dworje załoži so prodrustwo typa III, wšitke twarjenja so wužiwachu, do domskeho zaćahny wulka Behrendec swójba. Nad kowarnju běštej dwě bydleni. Před dworom natwari prodrustwo nowy socialny dom, w kotrymž běchu horjeka běrowy a deleka wulka žurla. Mjeztym je tu sydło CSB. Žurlu wužiwaja wjesnjenjo za wšelake zarjadowanja w běhu lěta.

Po přewróće 1989 přewzachu Pjechec/Bobkec zaso swoje wobsydstwo. Pětr je ratarstwo studował. Wutwari hródźe na konjenc, zady bróžnje ma wulku jěcharsku halu, w kotrež wotměwa so kóžde lěto wjesny „wolejbul w pěsku“.

2010 su Bobkec fasadu a třěchu domskeho wobnowili, tež swisle nad zachodom su zaso wutwarili.

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.