Wuběr rěčow:

Naše hrajkanišćo

Hnydom po chodojtypalenju smy so jako towarstwo wobdźělili na wupisanju iniciatiwy "Rukawy sej wuhornmy" wot Praktikera a pawčiny pomoc susodstwa.

Přenim 100 zajimcam z cyłeje Němskeje kiwachu 500 €. Dotal njeběchu prócowanja Miłočanow, sej stworić hrajkanišćo jako zetkawanišćo wosrjedź wsy, ničo widźomneho wunjesli. Koncept dawno předležeše, tež konkretne předstawy běchu narysowane, wuměrjene, dojednane. Ale kaž časćišo njebě dosć pjenjez w hospodarskim planje gmejny.
Tohodla nječakachmy dlěje, ale 29.08.09 w 10.30 hodź. započachmy hrjebju wuzběhać za sadźenje witkow, kotrež běchmy sej ze něhdyšeho spjateho jězora narězali. Někotři mějachu nazhonjenja ze sadźenjom a tak měnju, zo je so nam płót radźił. A žane z tych wjele dźěći - hač do 14 tam bě - njeje do hrjebje padnyło, na čož najskěrje někotři z wjesnjanow čaka...
Clemens bě měnjenja, zo móhli ze zbytnych witkow tipi-stan natwarić, tak to sčinichmy!
Bulankecy  běchu nas  k wobjedu přeprosyli - na gulaš wot dumpańcy.
To bě wočerstwjace! Bóh zapłać!

Popołdnju běchu mužojo druheje skupiny na rjedźe: twarichu na kašćiku za pěsk a na murce nasta ławka. To běchu te 500 € wudate za drjewo!
Cyle tak připódla wučišćichmy plestr, kotryž bě z črjopami posypany a z njerodźu zarosćeny. Tak wuhladaće nětko prózdny kašćik, kotryž čaka na pěsk, zo móhli so dźěći hrajkać! Hač nam tón gmejna prawje bórze přiwjeze?

 

dźěłamy 29.08.09

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.