Wuběr rěčow:

Šimanec swjaty křiž

Foto: 2008 B. Kowar

W zahrodźe před domskim Bjarnata Šimana čo. 8 b čitamy na wuměłskim barbjenym kamjenju swjateho křiža dypane Maria Deuschman geb. K    1858. K. budźe wěsće Kuškec rěkać. 1899 kupi Michał Šiman wot Šěrakec žiwnosć, prjedy sydlachu tu Kuškec. Pomnik prjedownikow njeje zabyty, róžički tu wonjeja a kćěja. Železny křiž je jednory, na kotrymž wupřestrěwa naš Wumóžnik žohnujo ruce. Na tafličce čitamy: Jězuso za nas křižowany, smil so nad nami. Ponowjeny bu 1938.

žórło: Mikławš Kokla ze Sernjan, "Swjate křiže w serbskim kraju", wozjewjene w Katolskim Posole 1968

Zapisk do pomnikoškitneje lisćiny 2001

  • stołp: kowany křiž na granitnym podstawku, pozłoćany korpus
  • datěrowanje: 1858

přełožk z němčiny: radyserb

Wudospołnjenje z lěta 2008 

Měrćin Šiman  da swjaty křiž 1999 (M.Š. 1999) ponowić a na tafličku napisać: Mój Jězuso smilnosć! Wón so swěrnje wo debjenje křiža stara.

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.